Odstartujte svou úspěšnou podnikatelskou kariéru

Ekonomická stránka je klíčovou částí každého podnikání. Začínáme-li podnikat, je potřeba přesně vědět, kde bude naše podnikání vytvářet zisk a kdy začne být ziskové. S tím souvisí znalost základních ekonomických pojmů, jako jsou aktiva, pasiva, variabilní či fixní náklady a další. Vyzkoušíme si také sestavit vlastní finanční plán podnikatelského záměru a ujasníme si, jaký je rozdíl mezi investicí a spotřebou. Co tedy musíme udělat pro to, aby naše podnikání přinášelo zisk?

Management bychom v češtině mohli nazvat řízením. Řízení – zejména pak lidí – je jedním ze základních stavebních kamenů jakékoliv lidské činnosti a podnikání obzvláště. Díky strategickému řízení můžeme předcházet rizikům, využívat příležitosti, naplňovat cíle. V současné době je úloha manažera v podnikání klíčová. Manažer hraje roli vzoru pro ostatní. Jsou na ně kladeny vysoké nároky a odpovědnost. Jak tedy správně řídit, jak být správným manažerem?

Self-management můžeme přeložit jako řízení sebe sama. K čemu je dobré řídit sám sebe? Dobrý self-management nám pomáhá žít život dle našich představ, dosahovat svých cílů, být spokojení. Díky němu se naučíme hospodařit se svým časem, stanovovat priority a důležitost toho, co děláme, rozhodovat o tom, co je pro nás opravdu důležité. Jak tedy můžeme v každodenním životě využít self-managementu k tomu, abychom byli úspěšní?

Komunikace patří mezi základní dovednosti úspěšného podnikatele. S lidmi okolo sebe komunikuje každý dnes a denně. Komunikujeme ale správně? Daří se nám nalézt s ostatními dohodu a jednat jako dva rovnocenní partneři? Daří se nám v komunikaci naplňovat naše cíle? Seznámíme se s několika komunikačními metodami, které nám ve správné komunikaci mohou napomoci. Dozvíte se také, co je to komunikace agresivní, asertivní a pasivní. Co tedy máme dělat pro to, abychom uměli dobře komunikovat?

Bez znalosti alespoň základních právních předpisů se neobejde žádný podnikatel. Měli bychom vědět, co to vlastně je podnikání a kde je definováno. Zdaleka ne každá výdělečná činnost totiž je podnikáním. Kromě toho, podnikat lze v různých formách – jako živnostník či obchodní společnost. Seznámíme se také s hlavními zákony, které podnikání upravují, a dozvíte se, jaké daně se na podnikatele vztahují. Co všechno bychom tedy z práva měli znát, než začneme podnikat?

Učíme se podnikat – bod 1

Jako první krok je třeba vytvořit dokument, který nazýváme podnikatelský záměr nebo podnikatelský plán. Díky podnikatelskému plánu si ujasníte, co vlastně od podnikání očekáváte, jak by vaše budoucí podnikání mělo vypadat, s jakými riziky je spojeno, kolik peněz na něj budete potřebovat a podobně. Podrobněji viz skripta a pracovní sešit „Úvod do podnikání“.

1
2

Učíme se podnikat – bod 2

Druhým krokem je získání peněz pro vaše podnikání. Prakticky všechny podnikatelské záměry potřebuji do začátku nějaké peníze. To, kolik peněz je skutečně potřeba a na co, je nutné si velmi dobře rozmyslet a naplánovat. Peníze můžeme získat z vlastních zdrojů, půjčkou od blízkých, ve formě úvěru apod. Podrobněji viz skripta a pracovní sešit „Ekonomika“ a „Úvod do podnikání“.

Učíme se podnikat – bod 3

Poté, co si ujasníte, jak by mělo vaše podnikání vypadat a kde získat prostředky na jeho rozjezd, přichází na řadu otázky právní. Zejména se jedná o rozhodnutí o tom, v jaké formě budete podnikat – zda jako živnostník nebo založíte obchodní společnost. Podnikání také musí být v souladu s právními předpisy České republiky. Podrobněji viz skripta a pracovní sešit „Právo“.

3