Chci začít podnikat Komunikace

Komunikační rozhodování

Mezi základní dovednosti úspěšného podnikatele patří schopnost umět komunikovat s lidmi okolo sebe. Komunikovat můžeme mnoha způsoby.

Podívejme se na několik základních informací. Více nalezneš ve vzdělávacích materiálech, které jsou ke stažení níže.

Naše rozhodování je svobodné a vždy správné, pokud se rozhodneme sami a stojíme s plným vědomím za svým rozhodnutím. V každé situaci se můžeme vědomě rozhodnout o způsobu svého jednání.

O čem se rozhodujeme v komunikaci? Zda se budeme chovat jako:

…nadřazení lidé (agresivní chování)

Rozhodneme-li se jednat jako nadřazení lidé (agresivní formou chování), pak jsme rozhodli, že jsme lepší, moudřejší, chytřejší, zkušenější, prostě inteligentnější než ten druhý a rozhodli jsme se, že mu to dáme patřičně najevo svou komunikací.

Naše rozhodnutí s sebou přináší u druhého respekt, strach nebo bázeň, můžeme však přinést i boj, pokud druhý naši nadřazenou roli nepřijme.

Při agresivním chování máme proti sobě buď člověka, který se stáhne – uzavře do pasivity, nebo člověka, který si naše chování nenechá líbit a reaguje stejně agresivně jako my. Pak záleží na tom, kdo s koho.

…podřízení lidé (pasivní chování)

Rozhodneme-li se chovat jako podřízení lidé, pak se stáhneme do své uzavřenosti a rozhodli jsme se, že ten druhý je lepší, moudřejší, nebo nám nestojí za to, abychom se s tím druhým přeli, prali nebo hádali, prostě chceme mít klid.

Musíme však počítat s tím, že jsme vytvořili model jednání s tímto člověkem a on se vůči nám vždy bude chovat stejně, protože my jsme mu to dovolili.

…partneři – dospělí lidé (asertivní chování)

Rozhodneme-li se pro partnerské (asertivní) jednání, pak toho druhého považujeme za rovnocenného, za sobě rovného a chápeme, že může mít na stejnou věc, problém, situaci jiný názor, který jsme připraveni akceptovat, aniž bychom se urazili, nebo nás to vytočilo k nepříčetnosti. Ostatně to tak vždy je.

Pokud jsme dospělí, pak chápeme, že i ostatní jsou dospělí – stejně jako my. I pak máme celou řadu možností – jak se domluvit. Naopak, podle zkušenosti na tom většinou vyděláme my i náš partner. Domluva je někdy kompromis, ale vždy synergie – vyšší zisk.

Asertivita

Předkové člověka a člověk sám mají k dispozici dvě formy zvládnutí konfliktu – nesouladu mezi lidmi: boj a únik.

Od chvíle používání komunikace má člověk třetí možnost – domluvit se s lidmi a konflikt vyřešit.

Asertivita je způsob chování, kdy používáním komunikačních praktik může člověk vyřešit konflikt a zlepšit vztahy mezi lidmi. Asertivita není přirozený způsob chování.

Asertivita je způsob chování, který je demokratický, prosazuje vlastní práva a neporušuje práva ostatních lidí, pokud není ohrožen fyzický život (existence) a psychický život (sebeúcta).

Asertivita = demokratická komunikace

Mnoho lidí pociťuje nespokojenost s tím, že se neumí vyrovnat s vlastní pasivitou nebo agresivitou, neumí se vyrovnat s pasivitou nebo agresivitou druhých.

Mnoho lidí má pocit, že si na něco hraje, že nejsou sami sebou, protože potřebují dosáhnout určitých potřeb nebo výhod, nebo proto, že se musí bránit vůči agresivitě druhých lidí.

ASERTIVITA je schopnost jasně, přiměřeně, slušně vyjadřovat svá přání, myšlenky, názory jak pozitivní, tak negativní, abychom neporušovali svoje potřeby (abychom nebyli pasivní) a současně abychom neporušovali potřeby druhých lidí (abychom nebyli agresivní).

 • Asertivita není přirozený způsob chování.
 • Asertivita je způsob chování, kdy používáním komunikačních praktik může člověk vyřešit konflikt a zlepšit vztahy mezi lidmi.
 • Asertivita je jasné, slušné, srozumitelné a dospělé jednání. Dokážu prosadit sama sebe ale ne na úkor ostatních. Jsem otevřen myšlenkám a názorům druhých. Vážím si názorů druhých, i když s nimi třeba nesouhlasím. Dokážu se rozhodnout, zda přání druhých chci nebo nechci vyhovět.

Ve vztahu k druhým lidem se asertivní člověk snaží o:

 • otevřené jednání,
 • narovnání křivdy.

A jedná tak, že:

 • nenechá nikoho na holičkách,
 • snaží se pomoci a pomáhá,
 • dokáže odpustit,
 • má zájem o druhé,
 • dokáže přiznat i vytknout chybu,
 • když chce, dokáže se ovládat,
 • najde si vždy pro druhého čas,
 • dokáže pochválit,
 • dokáže povzbudit,
 • je ochotný ke spolupráci.

Asertivní povinnosti

 • Máte povinnost vědět, co vlastně chcete
 • Máte povinnost nést odpovědnost za své chování a jeho důsledky
 • Máte povinnost neobelhávat sami sebe
 • Máte povinnost nenalhávat si nic o druhých
 • Máte povinnost nestydět se říct, co chcete a co nechcete a jaký máte pocit
 • Máte povinnost nevzbuzovat v druhých pocit viny

Asertivní práva

 • Máte právo posuzovat sám svoje chování, zda se rozhodujete pro agresivitu, pasivitu nebo asertivitu a za toto svoje chování nesete plnou odpovědnost.
 • Nemusíte se ospravedlňovat za to, jak se chováte, protože jste za toto chování odpovědný.
 • Máte právo posoudit, za koho a za co, co se týká vás, jste odpovědný.
 • Máte právo změnit svůj názor, kdykoliv to považujete za vhodné pro svou odpovědnost.
 • Máte právo dělat chyby a být za ně odpovědný.
 • Máte právo říct: „Já, nevím!“
 • Máte právo být nezávislý na dobré vůli ostatních, na tom, co druhý po vás chce. Můžete se rozhodnout, zda mu to splníte nebo ne.
 • Máte právo říci „ne“, i když to nemusí vypadat na první pohled logicky.
 • Máte právo říct „já ti (vám) nerozumím“, „nevím o co ti (vám) jde“
 • Máte právo na to, aby vám bylo jedno, lhostejné, co druhý dělá, máte právo říci, „je mi to jedno

Asertivní odpovědnost

Umím se vědomě rozhodnouta vybrat jednu z možností, které mám!

 • Odpovídáte za své chování, za to, zda je asertivní, pasivní nebo agresivní.
 • Respektujete osobní práva ostatních.
 • Odpovídáte za dopad vámi zvolené formy komunikace.

Hlavním cílem nácviku asertivního chování a jednání vůbec je dosažení spokojenosti sama se sebou – sebeakceptace.

Bez pochopení sama sebe, bez akceptace sama sebe, bez úcty k sobě samému, nemůžeme dosáhnout jakéhokoliv pokroku v asertivním chování.

Základní asertivní dovednosti

 • Umím vyjadřovat to, co si myslím, co si přeji, co chci, co cítím a po čem toužím tak, aby to odpovídalo skutečnému stavu a mému přání, důvěřuji sám/sama sobě.
 • Zvládám verbální i neverbální komunikační dovednosti tak, abych dokázala/a druhým lidem říci to, o co mi skutečně jde a abych to dokázal/a poznat i na druhých.
 • Dělám to, co si myslím, že bych chtěl/a udělat.
 • Při všem, co dělám, si umím zachovat úctu k sobě samé/mu.

Doplňující asertivní dovednosti

 • Umím říci ne, když s něčím nesouhlasím.
 • Umím požádat druhého člověka o laskavost a službu.
 • Umím vznést na někoho požadavek, dát mu úkol.
 • Umím vyjádřit a přijmout pochvalu.
 • Umím vyjádřit a přijmout kritiku.
 • Umím odstraňovat překážky.

Videa o komunikaci

Podklady na poradu

Absence v práci

Ukončení pracovního poměru

Reklamace služby

Zabíječské fráze

Neochotný úředník

Kontrola z finančního úřadu

Upovídaný člověk

Telefonát

Pomluva

Soubory ke stažení

V rámci projektu "Učíme se podnikat, učíme se samostatnosti" byly vytvořeny také zajímavé vzdělávací materiály, díky kterým se o podnikání dozvíš více. Zde si je můžeš zdarma stáhnout:

 • Skripta na téma "Management, self-management a komunikace" - připravujeme ke stažení
 • Pracovní sešit na téma "Management, self-management a komunikace" - připravujeme ke stažení
 • Komunikační rozhodování - formulář ve formátu docx, který Ti pomůže řešit komunikační situace. Komentář k němu nalezneš v pracovním sešitě. Ke stažení ZDE.