Chci začít podnikat Management

Současný management – leadership

V dnešní době procházejí firmy změnami, které jsou zaměřené na zvýšení výkonu. Patří mezi ně:

 • snižování úrovní řízení a počtu zaměstnanců, snižuje se počet vedoucích pracovníků v řídících funkcích a ti, kteří zůstávají, mají větší odpovědnost,
 • zvyšuje se orientace na zákazníka,
 • zavádí se pružnější pracovní režimy a způsoby zaměstnávání lidí,
 • zaměřují své úsilí na to, aby vedoucí pracovník byl nejen odpovědný za svou práci, ale aby neustále zvyšoval efektivitu.

Jaký dopad mají tyto změny na vedoucí pracovníky – manažery firem?

Manažer hraje roli vzoru pro ostatní.
Lidé si více všímají toho, co děláte, než toho, co jim říkáte. Znamená to, že manažeři musí v praxi dělat to, co chtějí po ostatních lidech.

Manažerské funkce a role

Jak si vůbec takového manažera představuješ? Co si myslíš, že by měl znát a umět? A kde se s ním můžeš setkat?

Víš, kdo je to vlastně manažer? Než budeš číst dál, tak se zkus zamyslet a odpovědět si.

Manažer: jeho úlohou je využít odborníků na dosažení vytýčených cílů (konat prostřednictvím jiných lidí)

A jaké jsou manažerské funkce?

Je to plánování, organizování, personální zajištění, vedení lidí, kontrola.

 1. Plánování – proces, ve kterém manažer formuluje cíl a cesty k jeho dosažení
 2. Organizování – vymezení, stanovení a zajištění činností a vzájemných vztahů lidí i kolektivů při plnění určitých záměrů a úkolů
 3. Personální zajištění – výběr a rozmístění pracovníků. Velmi důležitým faktorem úspěchu podniku je umění získat, udržet a využívat schopné pracovníky
 4. Vedení lidí – schopnost vést, usměrňovat, motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu plnění vytýčených cílů
 5. Kontrola – proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami mezi záměrem a jeho realizací. Proces kontroly lze rozlišit do pěti fází:
  • získávání a výběr informací,
  • ověření správnosti výchozích informací,
  • kritické hodnocení všech kontrolovaných jevů a procesů,
  • návrhy na opatření,
  • zpětná vazba, tedy kontrola realizace navrhovaných opatření.

Manažer musí umět správně komunikovat a pozitivně myslet

Všechny předchozí kvality může manažer mít, ale pokud neumí správně komunikovat, je mu to na nic.

Správně komunikovat znamená vyjadřovat svoje myšlenky jasně a srozumitelně a způsobem, kterým mohou ostatní porozumět. Zároveň musí vypadat přesvědčivě a opravdově.

Leader hledá, jak věci řešit, nikoli překážky – proč to nejde.

Manažer se musí umět nadchnout a být spontánní

Nadchnout se znamená mít v sobě ducha - zahrnuje v sobě víru v to, co děláte nebo říkáte a dále v sobě zahrnuje vůli dělat věci dokonale. Současně musíme umět vše správně neverbálně vyjádřit.

Užitečné odkazy

 • Program Freemid, který slouží k tvorbě myšlenkových map. Program je zdarma ke stažení zde: program Freemind

Soubory ke stažení

V rámci projektu "Učíme se podnikat, učíme se samostatnosti" byly vytvořeny také zajímavé vzdělávací materiály, díky kterým se o podnikání dozvíš více. Zde si je můžeš zdarma stáhnout:

 • Skripta na téma "Management, self-management a komunikace" - připravujeme ke stažení
 • Pracovní sešit na téma "Management, self-management a komunikace" - připravujeme ke stažení