Chci začít podnikat O projektu

Učíme se podnikat, učíme se samostatnosti

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji podnikatelských znalostí, schopností a dovedností minimálně u 200 studentů a to během 21 měsíců trvání projektu prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu, který bude dlouhodobě zvyšovat potenciál cílové skupiny v oblasti podnikání a managementu. V rámci projektu tak dojde k vytvoření vzdělávacích materiálů, které budou vyhovovat potřebám cílové skupiny, a tyto materiály bodou pilotně ověřeny v rámci prvního kola seminářů. Na základě zpětné vazby od účastníků dojde k jejich vyhodnocení a případné úpravě a k vytištění finální verze všech materiálů. Ty budou následně k dispozici jak účastníkům projektových aktivit, tak také dalším žákům v celém Pardubickém kraji. Základem realizovaných aktivit je kombinace teoretického a praktického poznání a propojení různých typů aktivit, skrze něž se žáci budou s uvedeným tématem seznamovat - skripta, pracovní listy, práce s interaktivními videi a natáčení videí vlastních, didaktické hra i besedy s podnikateli a exkurze. Díky pestrosti nabízených aktivit a materiálů získají žáci z cílové skupiny komplexní poznání podnikatelských aktivit a budou se moci rozhodovat o své budoucí profesi na základě vlastních poznatků a budou vědět, jak se vyhnout základním rizikům. Díky tomu, že budou pod vedením odborného lektora pracovat po celou dobu na vlastním projektu, ověří si jednotlivé informace skrze vlastní zkušenost, což je nejefektivnější cesta učení. V závěru budou mít příležitost získané dovednosti prezentovat právě prostřednictvím prezentace svého miniprojektu - "fiktivní firmy".

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou žáci 1. - 3. ročníku středních škol a žáci 8. a 9. třídy základních škol z celého Pardubického kraje, chlapci i dívky. Nabídka klíčových aktivit tak bude otevřena všem školám v regionu, s nutností kapacitního omezení (vzhledem k nákladům na odborné zaměstnance). Celkem bude v rámci projektu podpořeno 200 žáků z celého Pardubického kraje.

Účastníci projektu budou osloveni s nabídkou účasti v projektových aktivitách (i na základě předběžného zájmu), a to až do naplnění kapacity vzdělávacích seminářů (celková kapacita 200 žáků). Kromě tohoto zapojení budou i další žáci mít k dispozici vytvořené produkty (zejména webové stránky a hra), s nimiž budou moci pracovat a vzdělávat se (samostatně či v rámci školní výuky), čímž dojde k širšímu zapojení cílové skupiny.

Přínos pro cílovou skupinu projektu

Projekt bude přínosný pro cílovou skupinu ve dvou rovinách. První z nich je přínos pro žáky, kteří se zapojí přímo do projektových aktivit. Tito žáci (celkem min. 200 žáků) budou využívat vytvořené vzdělávací materiály, s nimiž budou přímo pracovat v rámci pilotních seminářů pod vedením odborníka a vyzkouší si také realizaci vlastního miniprojektu, dále se zúčastní tematických besed a exkurzí. Kromě žáků přímo zapojených do projektu však počítáme také s širším dopadem pro další žáky z cílové skupiny v Pardubickém kraji. Těmto a jejich školám budou zdarma poskytnuty vytvořené vzdělávací materiály, s nimiž budou moci pracovat, a budou osloveni také s nabídkou účasti na dalších seminářích, realizovaných v době udržitelnosti projektu.

Realizace projektu

1. 4. 2013 – 31. 12. 2014

Klíčové aktivity projektu

  • Tvorba vzdělávacích materiálů,
  • pilotní realiace seminářů na školách,
  • podnikání v praxi.

Realizátor projektu

Název: Koalice nevládek Pardubicka, o. s.

IČ: 26679485

Ulice: Komenského 432

Město: Pardubice

PSČ: 530 03

WWW: http://www.konep.cz