Chci začít podnikat Self-Management

Self-Management

Self-management je jednou z důležitých součástí v životě podnikatele i každého z nás. Dobrý self-management, neboli řízení sebe sama, nám pomáhá žít život dle našich představ, dosahovat svých cílů, být spokojený.

Myslíte si, že člověk může volit mezi dobrou a špatnou kvalitou života, nebo je jeho život určen osudem?

Základním předpokladem pro to, aby člověk mohl tvořit svůj životní styl, je poznání, jaký život vlastně žije a jaký život chce žít.

Člověk by se měl rozhodovat na základě poznání sama sebe. Žijeme-li bez poznání sama sebe, jako bychom žili s páskou přes oči a nechali se klidně životem vláčet bez možností něco změnit. Sami sebe na počátku profesní kariéry a na startu do „dospělého“ života většinou ve skutečnosti neznáme. Nevíme, jaký máme hlas a jak se smějeme, jak vypadáme a mluvíme, jak působíme na ostatní. Nejsme si jisti naším cílem a nevnímáme to, co považujeme za důležité a zásadní. Často se necháváme ovlivňovat příklady ze svého okolí, partou nebo společenskými trendy. Ztrácí se tak naše individuální vlohy, vyhýbáme se výzvám, které jsou připraveny pro nás.

Člověk je tvor společenský a bez druhých lidí žít nemůže. Znalost sama sebe je odrazovým můstkem pro úspěch ve všech oblastech lidského konání, počínaje osobním životem, přes vedení lidí, obchodování, ale například i v oblasti běžných administrativních činností.

Když znáte nedostatečně sami sebe, je jen otázkou náhody, jestli je nebo není váš život kvalitní. Mnoho lidí za sebe nechá rozhodovat osud a poznání sama sebe a rozvoji svých schopností a dovedností nevěnuje žádnou pozornost.

Jedním z mnoha příkladů o tom, jak necháváme svůj život a jeho důležité aspekty bez našeho ovlivnění bez směrování je vztah k našemu zdraví. Na otázku, jaká je největší hodnota žití, odpovídá většina dotazovaných, že je jím ZDRAVÍ. Když však mají hovořit o tom, co vše pro svoje zdraví dělají, ukazuje se, že je to naprosté minimum. Většinou si vůbec neuvědomují, že o svém zdraví rozhodují sami tím, jak se o ně starají, jakou věnují této hodnotě ve svém životě prioritu. Podobně je tomu s dalšími důležitými hodnotami.

Užitečné odkazy

  • Program Freemid, který slouží k tvorbě myšlenkových map. Program je zdarma ke stažení zde: program Freemind
  • Eysenckův test temperamentu - zdarma si jej můžeš vyzkoušet zde: Eysenckův test temperamentu a zjistit, jaký temperament máš

Soubory ke stažení

V rámci projektu "Učíme se podnikat, učíme se samostatnosti" byly vytvořeny také zajímavé vzdělávací materiály, díky kterým se o podnikání dozvíš více. Zde si je můžeš zdarma stáhnout:

  • Skripta na téma "Management, self-management a komunikace" - připravujeme ke stažení
  • Pracovní sešit na téma "Management, self-management a komunikace" - připravujeme ke stažení
  • Kriteriální analýza - zní to složitě, ale není. Tabulka ve formátu xls, která Ti pomůže volit mezi možnými rozhodnutími. Komentář k ní nalezneš v pracovním sešitě. Ke stažení ZDE.
  • Týdenní plán - tabulka ve formátu xls, která Ti pomůže zorganizovat svoji týdenní činnost. Komentář k ní nalezneš v pracovním sešitě. Ke stažení ZDE.
  • Denní analýza - soubor ve formátu docx, který Ti pomůže vyhodnotit tvůj den. Komentář k němu nalezneš v pracovním sešitě. Ke stažení ZDE.